STONEWARE      MESTIZO   IPEC   INFINITY   MING II

     

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Mestizo Bowl 17x4cm Art nr B 969000R3 Pris 93,-   Mestizo Bowl 11x4cm    Mestizo Casserole Round /Handle 16x5cm    Metizo Casserole Oval/Handle  15x13x6cm
  Mestizo Bowl 14x4cm  Art. nr B 969001R3 Pris74,-   Art.nr B 969002R3  Pris 48,-   Art.nr B 969003R2  Pris 120,00   Art.nr  B 969004R2  Pris 120,00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  IPEC MUGA   IPEC  KOBE   IPEC  POOTUNG   IPEC  QUAY
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec  Kobe Tray  34x22cm   B758051  Pris 130,-   Ipec Kobe Tray 25x15cm r B758054 Pris 45,-   Ipec Kobe Square Plate 26cm  B758044 Pris 60,-   Ipec Kobe Square Plate 21cm   B758046 Pris 47,-
  Ipec  Kobe Tray 30x20cm   B758052  Pris 69,-   Ipec Kobe Tray 20x13cm  r B758055 Pris 39,-   Ipec Kobe Square Plate 24cm   B758045 Pris 55,-   Ipec Kobe Square Plate 18cm  B758047 Pris 34,-
  Ipec Kobe Tray 30x15cm   B758053  Pris 63,-           Ipec Kobe Square Plate 16cm   B758048 Pris 30,-
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec Kobe Round Plate 32cm  B758056  Pris 75,-   Ipec Kobe Round Plate 20cm   B758058  Pris 27,-   Ipec Kobe Bowl  16,5x7cm   B758060  Pris 30,-   Ipec Kobe Reserve Bowl 17,5cm B758062 Pri  32-
  Ipec Kobe Round Plate 26cm   B758057  Pris 47,-            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec Kobe Square Bowl 13x5cm B758050 Pris 32,-   Ipec Kobe Square Bowl 17,5x5cm  B758049  Pris 39,-   Ipec Kobe Soup Plate 19,5x5cm  B758059  Pris 33,-   Ipec Kobe Pizza Plate 30,5cm  B758061 Pris 65.-
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec  Quay Tray  34x22cm   B758070  Pris 130,-   Ipec Quay Tray 30x15cm  B758072  Pris 63,-   Ipec Quay Square Plate 26cm  B758063  Pris 60,-   Ipec Quay Square Plate 21cm   B758065  Pris 47,-
  Ipec  Quay Tray 30x20cm   B758071  Pris 69,-   Ipec Quay Tray 25x15cm  B758073  Pris 45,-   Ipec Quay Square Plate 24cm   B758064 Pris 55,-   Ipec Quay Square Plate 18cm   B758066  Pris 34,-
      Ipec Quay Tray 20x13cm   B758074  Pris 39,-       Ipec Quay Square Plate 16cm   B758067  Pris 30,-
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec Quay Round Plate 32cm  B758075 Pris 75,-   Ipec Quay Round Plate 20cm   B758077  Pris 27,-   Ipec Quay Bowl  16,5x7cm   B758079 Pris 30,-   Ipec Quay Reserve Bowl 17,5cm B758081 Pris 32,-
  Ipec Quay Round Plate 26cm   B758076  Pris 47,-            
     

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec Quay Square Bowl 13x5cm  B758069 Pris 32-   Ipec Quay Square Bowl 17,5x5cm  B758068  Pris 39,-   Ipec Quay Soup Plate 19,5x5cm  B758078  Pris 33,-   Ipec Quay Pizza Plate 30,5cm  B758080  'Pris  65.-
   

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec  Muga Tray  34x22cm   B758090  Pris 130,-   Ipec Muga Tray 25x15cm  B758093  Pris 45,-   Ipec Muga Square Plate 26cm B758044  Pris 60,-   Ipec Muga Square Plate 18cm   B758047  Pris 34,-
  Ipec  Muga Tray 30x20cm   B758091  Pris 69,-   Ipec Muga Tray 20x13cm   B758094  Pris 39,-   Ipec Muga Square Plate 24cm   B758045  Pris 55,-   Ipec Muga Square Plate 16cm   B758048  Pris 30,-
  Ipec Muga Tray 30x15cm   B758092  Pris 63,-       Ipec Muga Square Plate 21cm   B758046  Pris 47,-    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec Muga Round Plate 32cm  B758095  Pris 75,-   Ipec Muga Round Plate 20cm   B758097  Pris 27,-   Ipec Muga Reserve Bowl 17,5cm   B758101  Pris 32,-   Ipec Muga Bowl  16,5x7cm B758099  Pris 30,-
  Ipec Muga Round Plate 26cm   B758096  Pris 47,-            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec Muga Pizza Plate 30,5cm   B758100  'Pris  65.-   Ipec Muga Square Bowl  13x5cm   B758089 Pris 32,-   Ipec Muga Square Bowl 17,5x5cm  B758088 Pris 39,-   Ipec Muga Soup Plate 19,5x5cm  B758098  Pris 33,-
               
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec  Pootung Tray  34x22cm   B758109  Pris 130,-   Ipec Pootung Tray 25x15cm  B758112  Pris 45,-   Ipec Pootung Square Plate 26cm  B758102  Pris 60,-   Ipec Pootung Square Plate 18cm   B758105  Pris 34,-
  Ipec  Pootung Tray 30x20cm  B758110  Pris 69,-   Ipec Pootung Tray 20x13cm   B758113  Pris 39,-   Ipec Pootung Square Plate 24cm   B758103  Pris 55,-   Ipec Pootung Square Plate 16cm   B758106  Pris 30,-
  Ipec Pootung Tray 30x15cm   B758111  Pris 63,-       Ipec Pootung Square Plate 21cm   B758104 Pris 47,-    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec Pootung Round Plate 32cm  B758114  Pris 75,-   Ipec Pootung Round Plate 20cm  B758116 Pris 27,-   Ipec Pootung Reserve Bowl 17,5cm B758120  Pris 32,-   Ipec Pootung Bowl  16,5x7cm  758118  Pris 30,-
  Ipec Pootung Round Plate 26cm   B758115  Pris 47,-            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ipec Pootung Pizza Plate 30,5cm B758119 Pris 65.-   Ipec Pootung Square Bowl 13x5cm B758108 Pris 32,-   Ipec Pootung Square Bowl 17,5x5cm B758107 Pris 39,-   Ipec Pootung Soup Plate 19,5x5cm  B758117  Pris 33,-
            

            

      

   

 

   

 

   

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Infinity Black Round Plate 32cm     Infinity Black Plate 26cm Art.nr B758036  Pris 38,00   Infinity Black Soup Plate 19,5x5cm   Infinity Black Bowl16,5x7cm
  Art.nr B758035   Infinity Black Plate 20cm Art.nr B758037  Pris 21,00   Art.nr B758038   Art.nr B758039
  Pris 60,00       Pris 27,00   Pris 25,00
             
         

      

 

 

   

 

   

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Infinity White Round Plate 32cm     Infinity White Plate 26cm Art.nr B758029  Pris 36,00   Infinity White Soup Plate 19,5x5cm   Infinity White Bowl 16,5x7cm
  Art.nr B758028   Infinity White Plate 20cm Art.nr B758030  Pris 21,00   Art.nr B758031   Art.nr B758032
  Pris 57,00       Pris 25,00   Pris 23,00
                           

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Ming II Grey Square Plate 26cm 

  Ming II Grey Square Plate 21cm   Ming II Grey Square Plate  16cm   Ming II  Grey Bowl 13cm  Art.nr  B758025   Pris  25,00
  Art.nr G 25001  Pris 40,00   Art.nr  G 250012   Pris  30,00   Art.nr  G 758022   Ming II Grey Bowl 18cm  Art.nr  G25000   Pris  26,00
  Ming II  Grey Square Plate 24cm   Ming II  Grey Square Plate 18cm   Pris  24,00   Ming II  Grey Bowl 22cm  Art.nr  B758004  Pris  100,00
  Art.nr  G 250011     Pris  35,00   Art.nr  G 25002    Pris  22,00        
                             

                
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ming II  Grey  Rectangular 34x22cm   Ming II  Grey Rectangular 30x15cm   Ming II Grey  Rectangular 20x13cm   Stoneware Grey MingBoa Spårmönstrad Tallrik
  Art.nr  B 758002   Pris  100,00   Art.nr  G 25013      Pris  45,00         Art.nr  B758023     Pris  30,00           Grey MingBoa  30x20cm Art.nr  B 2998    Pris  54,00
  Ming II Grey Rectangular 30x20cm   Ming II Grey Rectangular 25x15cm   Ming II  Grey Rectangular  30x8cm   Grey MingBoa  30x15cm  Art.nr  B 3304    Pris  45,00
  Art.nr  G 2500430    Pris  54,00   Art.nr  G 25012   Pris  35,00                    Art.nr  B 758024    Pris  40,00                      Grey MingBoa  25x15cm  Art.nr  B 3309    Pris  35,00
      

        

   

         

   

              
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ming II Cream Square 26cm   Ming II  Cream Square 21cm   Stoneware Cream Square Plate  16cm    
  Art.nr  C 25001    Pris  40,00   Art.nr  C 250012  Pris  30,00   Art.nr  C758014   Ming II Cream Bowl  13cm  Art.nr  B 58017  Pris  25,00
  Ming II Cream Square 24cm   Ming II Cream Square 18cm   Pris  24,00   Ming II Cream Bowl 18cm  Art.nr  C 5000  Pris  26,00
  Art.nr  C 250011    Pris  35,00   Art.nr  C 25002   Pris  22,00       Ming II Cream Bowl 22cm  Art.nr  B58005 Pris  100,00
                     

           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
              Stoneware Cream MingBoa Spårmönstrad Tallrik
  Ming II Cream  Rectangular 34x22cm   Ming II Rectangular 30x15cm   Ming II Cream  Rectangular 20x13cm    Cream MingBoa  30x20cm  Art.nr B 2996   Pris  57,00
  Art.nr  B 758003    Pris  100,00   Art.nr  C 25013    Pris  45,00   Art.nr  B758015  Pris  30,00          Cream MingBoa  30x15cm  Art.nr  B 3301  Pris  52,00
  Ming II Cream Rectangular 30x20cm   Ming II Cream Rectangular 25x15cm   Ming II Cream Rectangular  30x8cm    Cream MingBoa  25x15cm  Art.nr  B 3307   Pris  37,00
  Art.nr  C 2500430    Pris  54,00   Art.nr  C 25012   Pris  35,00            Art.nr  B 758016    Pris  40,00                       
                                               
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          Stoneware Chocolate Square Plate  16x16cm    
  Ming II  Choco  Square26cm  Art.nr CH 25001  Pris  43,00   Ming II  Choco Square 21cm  Art.nr CH 250012  Pris  33,00   Art.nr  C758018   Ming II  Choco Bowl  13cm  Art.nr B 758021  Pris  26,00
  Ming II  Choco Square 24cm  Art.nr CH 250011  Pris  37,00   Ming II  Choco Square 18cm  Art.nr CH 25002  Pris  24,00   Pris  24,00   Ming II Choco Bowl 18cm  Art.nr CH 25000  Pris  27,00
              Ming II Choco Bowl 22cm  Art.nr B 758000   Pris  105,00
                         

         

   

        

         

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
              Stoneware Chocolate MingBoa Spårmönstrad Tallrik
  Ming II Choco  Rectangular 34x22cm    Ming II  Choco Rectangular 30x15cm   Ming II  Choco  Rectangular 20x13cm    Choco MingBoa  30x20cm  Art.nr B2997  Pris 55,00
  Art.nr  B 758001   Pris  105,00   Art.nr  CH 25013    Pris  45,00   Art.nr  B758019     Pris  31,00           Choco MingBoa  30x15cm  Art.nr  B 3302   Pris  52,00
  Ming II  Choco Rectangular 30x20cm   Ming II Choco Rectangular 25x15cm   Ming II  Choco Rectangular  30x8cm   Choco MingBoa  25x15cm  Art.nr  B 3308  Pris  37,00
  Art.nr  CH 2500430  Pris  55,00   Art.nr  CH 25012  Pris  35,00            Art.nr  B 758020    Pris  41,00                       
          

     

        

        

   

   

               

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          Ming II  White Square Plate  16x16cm    
  Ming II White  Square 26cm  Art.nr  B 2765  Pris  46,00   Ming II White  Square 21cm  Art.nr  B 2975  Pris  36,00   Art.nr  B 758006   Ming II  White Bowl 13cm  Art.nr B 758009  Pris  25,00
  Ming II  White Square 24cm  Art.nr  B 2974  Pris  42,00   Ming II  White  Square 18cm  Art.nr  B 2766   Pris  27,00   Pris  24,00   Ming II  White Bowl 18cm  Art.nr  B 2770  Pris  30,00
              Ming II White  Bowl 22cm  Art.nr B 2769  Pris  100,00
                   

             

   

         

             

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ming II  White  Rectangular 34x22cm   Ming IIWhite  Rectangular 30x15cm   Ming II White  Rectangular 20x13cm    White  MingBoa Spårmönstrad Tallrik
  Art.nr  B 2767   Pris  100,00   Art.nr  B 2973     Pris  49,00   Art.nr  B 758007    Pris  31,00          White  MingBoa  30x20cm  Art.nr B 2994 Pris  57,00
  Ming II White  Rectangular 30x20cm   Ming II White Rectangular 25x15cm   Ming II White  Rectangular  30x8cm   White  MingBoa  30x15cm   Art.nr B 2999 Pris  52,00
  Art.nr  B 2882    Pris  54,00   Art.nr  B 2768       Pris  35,00            Art.nr  B 758008     Pris  40,00                      White MingBoa  25x15cm  Art.nr  B 3308   Pris  37,00
                                             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ming II  White Square Plate with 4 compartments  26cm   Ming II White Tray with 3 compartments 30x20cm   Ming II White Tray with 3 compartments 25x15cm                     Ming II White  Salad Bowl 21cm
  Art.nr  B 2982   Art.nr  B 2983   Art.nr  B 2984                                      Art. nr B 758026
  Pris  50,00   Pris  57,00   Pris  38,00                                             Pris  35,00
        

    

        

             

   

               
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ming II  Black   Square 26cm   Ming II  Black  Square 21cm   Ming II Black  Square Plate  16x16cm    
  Art.nr  B 2771     Pris  49,00   Art.nr  B 2978     Pris  39,00   Art.nr  B 758010   Ming II  Black  Bowl 13cm  Art.nr B 758013  Pris  26,00
  Ming II  Black  Square 24cm   Ming II  Black  Square 18cm   Pris  24,00   Ming II  Black Bowl 18cm  Art.nr B 2776  Pris  32,00
  Art.nr  B 2977   Pris  45,00   Art.nr  B 2772   Pris  28,00       Ming II Black  Bowl 22cm  Art.nr B 2775  Pris  105,00
                 

              

   

   

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ming II Black   Rectangular 34x22cm   Ming II Black  Rectangular 30x15cm   Ming II  Black Rectangular 20x13cm   Stoneware Black  MingBoa Spårmönstrad Tallrik
  Art.nr  B 2773  Pris  105,00   Art.nr  B 2976     Pris  52,00   Art.nr  B 758011    Pris  32,00          Black  MingBoa  30x20cm  Art.nr B 2995  Pris  58,00
  Ming II  Black Rectangular 30x20cm   Ming II  Black  Rectangular 25x15cm   Ming II Black  Rectangular  30x8cm    Black  MingBoa  30x15cm  Art.nr B 3300  Pris  52,00
  Art.nr  B 2883   Pris  58,00   Art.nr  B 2774    Pris  37,00            Art.nr  B 758012   Pris  41,00                      Black  MingBoa  25x15cm   Art.nr B 3306  Pris  37,00
                           

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Ming II  Black Square Plate with 4 compartments  26cm   Ming II Black Tray with 3 compartments 30x20cm   Ming II Black Tray with 3 compartments 25x15cm                     Ming II Black Salad Bowl 21x21cm
  Art.nr  B 2985   Art.nr  B 2986   Art.nr  B 2987                                      Art. nr B 758033
  Pris  54,00   Pris  59,00   Pris  40,00                                             Pris  38,00
                      

         

           

   

 

                     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Reserva White   Plate 30,5cm  Art.nr B2958  Pris  59,00   Reserva White Bowl 17,5cmx6cm  Art.nr B2963  Pris25,00   Reserva White Soup Plate 23x5cm  Art.nr B2961  Pris 29,00   Reserva White Pizza Plate 33cm 
  Reserva White   Plate 27,5cm  art.nr B2959  Pris 39,00   Reserva White Salad Bowl 24x8cm art.nr B2962  Pris 51,00       Art.nr B758040  Pris 53,00
  Reserva White  Plate 25cm  Art.nr B2979  Pris 35,00           Reserva White Pizza Plate 30,5cm
  Reserva White  Plate 21cm Art.nr B2960  Pris21,00           Art.nr B758041  Pris 5000
     

   

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Reserva White Pasta Plate 29cm    ReservaBlack Pasta Plate 29cm   Reserva Black Pizza Plate 33cm   Reserva Black Pizza Plate 30,5cm
  Art.nr B758027 Pris 48,00   Art.nr B758034  Pris 49,00   Art.nr B758042  Pris 55,00   Art.nr B758043  Pris53,00
                  

                 

   

           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Reserva Black  Plate 30,5cm  Art.nr B2964  Pris  61,00   Reserva Black  Plate 25cm  Art.nr B2980  Pris 36,00         Reserva Black Soup Plate  23.5cm  
  Reserva Black   Plate 27,5cm  art.nr B2965  Pris 40,00   Reserva Black  Plate 21cm Art.nr B2966  Pris22,00   Reserva Black Bowl  18cm  Art.nr  B 2969  Pris  26,00   Art.nr  B 2967
          Reserva Black  Bowl  24cm  Art.nr  B 2968 Pris  55,00   Pris  30,00
                                        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Amazonas Choco Tray  30,5x10x4cm      Amazonas Choco  Tray  31x15x2cm    Amazonas Choco Tray  32x22,5x3,5cm    Amazonas Choco Tray  23x10x2cm
  Art.nr B 3350 V   Pris 54,00   Art.nr  B 3359 V             Pris  63,00   Art.nr  B 3361 V            Pris  89,00   Art.nr  B 3362 V            Pris  36,00
    Amazonas Choco Tray  39,5x12,5x5,5cm     Amazonas Choco Tray  41x20x2cm     Amazonas Choco Tray  34,5x20x3cm     Amazonas Choco Tray  18x8x1,5cm
  Art.nr  B 3349 V            Pris  89,00   Art.nr  B 3358 V             Pris  130,00   Art.nr  B 3360 V             Pris  99,00   Art.nr  B 3363 V            Pris  27,00
    Amazonas Choco Tray  49x15,5x4,5cm             Amazonas Choco Tray  13x6x1,5cm
  Art.nr  B 3348 V            Pris  120,00           Art.nr  B 3364 V            Pris  17,00
                              

      

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   Amazonas Verde Tray  30,5x10x4cm     Amazonas Verde Tray  31x15x2cm    Amazonas Verde Tray  32x22,5x3,5cm     Amazonas Verde Tray  23x10x2cm
  Art.nr  B 3347 V            Pris  60,00   Art.nr  B 3352 V             Pris  63,00   Art.nr  B 3354 V            Pris  99,00   Art.nr  B 3355 V            Pris  36,00
    Amazonas Verde Tray  39,5x12,5x5,5cm    Amazonas Verde Tray  41x20x2cm   Amazonas Verde Tray  34,5x20x3cm   Amazonas Verde Tray  18x8x1,5cm
  Art.nr  B 3346 V            Pris  100,00   Art.nr  B 3351 V             Pris  120,00   Art.nr  B 3353 V             Pris  89,00   Art.nr  B 3356 V            Pris  27,00
    Amazonas Verde Tray  49x15,5x4,5cm             Amazonas Verde Tray  13x6x1,5cm
  Art.nr  B 3345 V            Pris  130,00           Art.nr  B 3357 V            Pris  15,00